Europa
7 oktober 2014 | door: Martine Reicherts, EU-Commissaris voor Justitie

Europa moet dringend nieuwe regels voor gegevensbescherming krijgen

De digitale economie kan een krachtige impuls krijgen als de rechten van burgers versterkt worden en de formaliteiten voor het bedrijfsleven worden teruggedrongen.

"Het vertrouwen van de consument is waar het in de digitale economie om draait"

Meer rechtszekerheid en economische groei: waarom Europa dringend nieuwe regels voor gegevensbescherming moet krijgen.

 

Versterking van de economische groei is nu in Europa een politieke topprioriteit. En met recht: economische groei is van levensbelang voor miljoenen – vooral jongeren en werklozen, en is ook broodnodig om wereldwijd te kunnen blijven concurreren. De hervorming van de regels voor gegevensbescherming die de Europese Commissie voorstelt, speelt hierin een cruciale rol: door de formaliteiten voor het bedrijfsleven terug te dringen en de rechten van de burgers te versterken, kunnen we de digitale economie een krachtige stimulans geven.

 

De onderhandelingen vlotten, maar we zijn er nog niet uit. Dit voor Europa’s toekomst uiterst belangrijke project kan nu vooruit worden geholpen door de ministers van Justitie van de EU, die deze week bijeenkomen. Wat we nu hard nodig hebben, is een krachtig en modern raamwerk om persoonsgegevens te beschermen en daarmee economische groei en werkgelegenheid in Europa te stimuleren.

 

De hervorming geeft bedrijven meer vrijheid: ze krijgen met maar één nationale instantie voor gegevensbescherming en één stel regels te maken en niet meer met 28. Dat bespaart kosten en maakt het zakendoen eenvoudiger, zodat met name kleine bedrijven en starters nieuwe markten kunnen aanboren. 

 

Afluisterschandalen

Tegelijkertijd krijgen burgers meer controle over hun eigen gegevens. Dat draagt ertoe bij dat het vertrouwen van de burgers, dat door de vele afluisterschandalen en gegevenslekken aan stukken is geslagen, opnieuw kan worden opgebouwd. Het vertrouwen van de consument is waar het in de digitale economie om draait. Pas als zij erin slagen dit vertrouwen te herwinnen, kunnen bedrijven het potentieel van deze sector volledig benutten.

 

De hervorming biedt daarvoor de juiste instrumenten. Duidelijke regels, bijvoorbeeld voor het doorgeven van gegevens, kunnen de vrees om te worden bespioneerd wegnemen en zorgen dat de gegevens veilig zijn. Het principe dat elk in Europa actief bedrijf de Europese wet moet naleven, ook als het servers buiten Europa heeft, draagt daar eveneens toe bij. De nationale gegevensbeschermingsautoriteiten krijgen de bevoegdheid om doeltreffende sancties op te leggen aan bedrijven die de regels overtreden, zodat de burgers zien dat hun rechten goed worden beschermd.

 

Recht om te worden vergeten

Een recht dat de laatste tijd sterk in de belangstelling staat, is het recht om te worden vergeten. Het Europees Hof van Justitie heeft in mei bepaald dat zoekmachines zoals Google onder bepaalde voorwaarden zoekresultaten moeten verwijderen als burgers daarom vragen. Deze uitspraak heeft veel stof doen opwaaien. Internet- en mediabedrijven, regelgevers, juridische experts en burgers worstelen met de implicaties ervan.

 

Het is niet meer dan normaal dat zo’n belangrijk en verstrekkend arrest tot een levendig debat leidt. Toch mogen we niet vergeten dat het recht om te worden vergeten door deze uitspraak niet boven alle andere rechten is verheven, en geen vrijbrief is voor censuur op het internet. De uitspraak stelt dat het recht om te worden vergeten zorgvuldig moet worden afgewogen tegen de vrijheid van de media en de vrijheid van meningsuiting. Dat betekent een versterking van de evenwichtige benadering waarvoor de Commissie in haar hervormingsvoorstel heeft gekozen. In het arrest wordt ook duidelijk gemaakt waarom de hervorming er zo snel mogelijk moet komen. Het Hof moest een uitspraak doen omdat de gegevensbeschermingsregels van Europa in het internettijdperk niet meer voldoen. De regels dateren uit 1995 – voor de digitale revolutie is dat een eeuwigheid geleden.

 

Door de hervorming krijgt de EU het moderne raamwerk dat nodig is om burgers vertrouwen te geven in de veiligheid van hun gegevens. Bedrijven wordt de duidelijkheid en rechtszekerheid geboden die onontbeerlijk zijn om in Europa zaken te doen. 

 

De lidstaten moeten er nu samen met de Europese Commissie en het Europees Parlement voor zorgen dat deze moderne regels snel van kracht worden. Het Parlement heeft zich krachtig uitgesproken voor het voorstel. De staatshoofden en regeringsleiders hebben toegezegd in 2015 een sterk algemeen EU-kader voor gegevensbescherming te zullen goedkeuren. Ik vertrouw erop dat de lidstaten dit plan zullen blijven steunen en ik reken erop dat de Nederlandse regering een actieve rol blijft spelen bij de onderhandelingen.

 

Team Juncker

De nieuwe Europese Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker heeft de totstandkoming van de digitale eengemaakte markt als een van haar prioriteiten bestempeld. De hervorming van de gegevensbescherming is een belangrijke stap voorwaarts, die het fundament legt voor nieuwe ambitieuze projecten in de komende vijf jaar. We gaan hier hard aan werken.

Trefwoorden:
EuropaRechtspraak

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer