Godsdienst
12 januari 2015 | door: Charles van den Broek, schrijver en historicus

Kijk niet weg van het islamitische probleem

Je suis Charlie, maar hou je bek als het over moslims gaat, dat leek de boodschap tijdens de herdenkingsmarsen die tot zondag in Europa werden gehouden. Huichelachtiger kun je bijna niet worden!

"Erken eindelijk dat de (radicale) islam wel degelijk een probleem is. Wegkijken lost niks op."

Zoals ik in mijn vorige stukjes over de aanslagen in Parijs al schreef, begon het grote vergoeilijken al voordat dat gepast was. Mensen als Maya Witters, maar ook Rob Wijnberg (hoofdredacteur De Correspondent), en terrorisme-expert Rob de Wijk willen het doen voorkomen dat de daders van de aanslagen los moeten worden gezien van hun religie. Rob de Wijk zegt letterlijk ''kijk naar de misdaad, niet naar het geloof''. Men moet de verklaring niet in de religie die de slachters aanhangen zoeken, maar in andere factoren; gebrek aan onderwijs, discriminatie, racisme en werkloosheid. Hoe naïef kan iemand zijn?! De islam is de enige reden van, en enige rechtvaardiging (in de ogen van de daders) van de aanslagen die de afgelopen week het nieuws domineerden.

 

Hypocriet

Zelfs tijdens de samenkomsten die werden georganiseerd als protest tegen de wandaden, en steun voor de slachtoffers, werden dingen gezegd die toch (een deel van) de schuld bij de slachtoffers legden. Daarmee werd het een nogal hypocriete vertoning, waar aan de ene kant werd opgeroepen de vrije meningsuiting te respecteren, te verdedigen zelfs, en aan de andere kant een vorm van zelfcensuur werd gepredikt. Je suis Charlie, maar ik hou wel mijn bek dicht, was het devies. Hoe geloofwaardig is immers een burgemeester als Jozias van Aartsen, die uitroept een Charlie te zijn, maar te angstig is om ISIS-manifestaties te verbieden of aan te pakken? Ook op dit forum verschenen artikelen van die strekking (Je ne suis Charlie, Een journalist moet altijd voorzichtig zijn). Onzin! Het hoeft niet, maar je moet mogen kwetsen, wie dan ook, moslim of niet. En niet alleen omdat ikzelf letterlijk en figuurlijk Carlie ben (niet alleen in deze dagen, maar al sinds mijn geboorte).

 

Afbeeldingen

Waarom zou een journalist (of een schrijver, cartoonist, cabaretier) rekening moeten houden met gevoeligheden bij degene waar hij over schrijft? De fabrikant van ondeugdelijke medische apparatuur zal het niet leuk vinden dat dat in de openbaarheid komt. Niet publiceren dus? De corrupte politicus zal dat ook liever binnenskamers houden, maar doen journalisten dat? Als ze hun vak verstaan niet.  Ik ben katholiek, maar moet ik mij gekrenkt voelen door artikelen over pedo-priesters? Nee, natuurlijk niet. Dat ik katholiek ben geeft mij geen recht op een uitzonderingspositie bij cartoonisten, journalisten of welke andere beroepsgroep ook. Maar moslims zijn blijkbaar zo teer gebouwd, dat een tekening van hun profeet - gemaakt door bovendien een niet-gelovige  - hen het recht geeft in de ogen van hele (veelal linkse) volksstammen om een redactie uit te roeien.

 

Het is overigens een groot misverstand dat Mohammed niet afgebeeld mag worden. Ik heb zelf een oude encyclopedie (voor de internet-generatie; dat is een boek met feiten en kennis), waar een tekening van de islamitische grondlegger op een paard of ezel in staat, gemaakt door Rashid al-Djinn, duidelijk geen Deense cartoonist. Er bestaan niet veel afbeeldingen van Mohammed, maar het feit dát ze er zijn, geeft aan dat dat hele zogenaamde verbod nergens op slaat.  

 

Onderwijs

Wij leven in Europa. Het meest vrije werelddeel. En het meest welvarende. Iedereen kan, nee, móet naar school. Dat veel jongeren met een islamitische achtergrond dat niet doorlopen, maar liever kiezen voor een criminele loopbaan, kun je ons niet kwalijk nemen. In dit kader is het werk van Abraham de Swaan interessant. Niet dat ik het met zijn conclusie eens ben, maar de aanloop er naartoe kan wel enig licht werpen op de moslim-psyche. Volgens De Swaan kunnen moslimjongens er niet mee omgaan dat meisjes ook naar school gaan, en die meisjes, inferieur als ze zijn in islamitische ogen, het ook nog beter doen dan die suprieure wezens die mannen nou eenmaal zijn. Dat drijft ze als het ware de criminaliteit en het terrorisme, de jihad, in; daar kunnen ze nog echt man zijn.

 

Als dat waar zou zijn, dan moeten we óf het onderwijs aan meisjes afschaffen, óf de hel die terrorisme heet aanvaarden. Dan kan het alleen nog maar erger worden. Er gaan immers steeds meer meisjes naar school, óók in islamitische landen en gebieden. Wat iedereen maar al te graag vergeet, is dat de daders van bijvoorbeeld 9/11 hoogopgeleid waren. Ze verkozen de martelaarsdood boven een relatief luxueus westers leven.

 

Armoede

Ook armoede is niet de reden van het terrorisme. Er zijn delen van de wereld waar men veel armer is dan moslims die in Kanaleneiland, Amsterdam-Oost of een Franse banlieu wonen. Cambodjanen hebben het niet breed - blazen die kerken op? Peruanen staan niet bovenaan in de Quote 500 - ontvoeren die honderden schoolmeisjes? Maori's, zowat vreemden in eigen land, plegen geen zelfmoordaanslagen of rijden op mensen bij bushokjes in. De Grieken zijn er de laatste tijd ook niet op vooruitgegaan, maar onthoofden zij toeristen? Als dat zo is, heeft dat het journaal niet gehaald... En er zal best werkloosheid zijn onder moslims. Maar die is er ook onder autochtonen. Er zijn ook zat kansloze blanken, kijk maar op Geen Stijl... Osama bin Laden was een telg uit een schatrijke familie (naar verluid zijn de bin Ladentjes goed voor tien miljard, niet echt armlastig dus).

 

Discriminatie

Wat de (vermeende) discriminatie betreft, kan ik kort zijn; zou iemand bij zijn volle verstand een delinquent met een strafblad zo lang als je onderarm in dienst nemen? Dat strafblad hebben ze zelf verdiend (vaak het enige dat ze ooit op eerlijke wijze verkregen hebben), dus dan moet je niet zeuren. Als er trouwen ergens sprake is van discriminatie, is dat juist in de moslimwereld. 

 

In Qatar is de autochtone een piepkleine minderheid, maar mogen gastarbeiders niet stemmen; moet je hier eens proberen, noemen ze je gelijk een neo-nazi. Een niet-gelovige mag niet alleen niet de grote moskee te Mekka binnen, nee, hij (of zij) mag niet eens de stad in, op straffe van onthoofding! (NB voor wie het mocht interesseren; in de gehele periode dat Mekka islamitisch is, is er maar één buitenstaander geweest, de Britse ontdekkingsreiziger Richard Burton, vermomd als arabier). Iedereen, moslim, Hindoe of atheïst mag wel de St. Pieter betreden.

 

De daders van deze en andere aanslagen plegen hun misdaden onder het aanroepen van hun god. Daarmee geven ze aan waar het probleem zit; in hun religie. Of nauwkeuriger, hun interpretatie daarvan, de vorm die bekend staat als het wahabisme, een vorm van fanatisme in het kwadraat. Deze wordt verspreid en gepromoot vanuit Saudie-Arabië, een land dat we als normale handelspartner en zelfs bondgenoot beschouwen. Alsof je met Nazi-Duitsland tegen de fascistische Kroaten gaat vechten...  

 

Oliedollars

Saudi-Arabië en Qatar steunen ideologisch en financieel verscheidene groepen die als enig doel hebben om dood en verderf te zaaien. Al-Qaida en Boko Haram worden gefinancierd met oliedollars. Wij zijn dus uiteindelijk wel verantwoordelijk, niet omdat wij discrimineren, haatzaaien of kwetsen, maar omdat we ons economisch niet losmaken van het zwarte goud. Om islamitische terreur te bestrijden, zou een van de belangrijkste factoren zijn om over te stappen op zonne-energie (windmolens draaien immers alleen op subsidie). Draai gewoon de geldkraan dicht.

 

Desalniettemin zitten we wel met grote, groeiende moslimminderheden. En daar zullen altijd radicalen tussen zitten. Kritiek afdoen als vorm van neo-nazisme, zoals men in Duitsland (Merkel) met de Pegida-beweging doet, is dom, goedkoop en oppervlakkig. Natuurlijk lopen daar hufters tussen. Maar waar komen die vandaan? Meestal juist uit de linkse partijen, waardoor ze zich verraden voelen. De regerende elite heeft immers voor de bevolking gekozen dat er massamigratie moest komen. Ik vond het dan ook een grote fout om Marine Le Pen van de Parijse manifestatie te weren, temeer daar zij een uiterst beheerste, ingetogen reactie had gegeven, en het een demonstratie van ''eenheid'' moest zijn. Eenheid tegenover een probleem, dat angstvallig niet werd genoemd. Het past in het beleid om onszelf als daders te bestempelen; moslims moorden een groep striptekenaars uit, maar WIJ zijn de haatzaaiers en oorlogshitsers! 'Tuurlijk!

 

Het probleem is de islam zelf, een totalitair geschrift. Gekoppeld natuurlijk het belang dat sommigen aan woorden hechten. En anders dan in sommige voetballiederen, is het bij dat soort types niet het één of het ander. Ze slaan erop; bij de fanatieke moslim leiden woorden altijd tot een ongekende dadendrang.  De oplossing kan volgens mij niet zijn om bijvoorbeeld Syriëgangers maar te laten vetrekken. Want er zal een behoorlijk aantal sneuvelen, maar er komen er altijd een stel terug. Bovendien geef je ze zo een vrijbrief om in het buitenland te moorden. Als van iemand bekend is dat het een verkrachter of pedofiel is, stuur je die toch ook niet door naar Thailand? Met welk recht zou je dan een jihadist naar het Midden-Oosten sturen om daar zijn bloedbad aan te richten? Er zijn genoeg Syriërs en Irakezen die niet door zo'n stel idioten naar de andere wereld geholpen willen worden, die gewoon naar de markt willen en in één stuk met hun boodschappen thuis willen komen in plaats van de headliner te worden in het acht-uurjournaal. Levenslange preventieve opsluiting is (aangezien we de doodstraf hebben afgeschaft) misschien de enige oplossing.

 

Fatwa

Charlie Hebdo kritiseerde alle politieke richtingen en geloven. Van rechts tot links, paus, joden of boeddhisten, allen kregen een veeg uit de pan. En ja, het was vaak grof, beledigend en stompzinnig. Ondanks dat waren het alleen moslims die het niet konden verkroppen (hoewel een GroenLinks-lid al opperde dat het huurlingen van Marine Le Pen zouden zijn om die zielige moslims zwart te makken; gekken hou je altijd). Dat brengt velen op het idee om dan die grappen maar te verbieden. 

 

Maar zelfs als je in die gedachtengang meegaat, het gaat niet alleen om humor over de islam, moslims of hun profeet. Salman Rushdie, bekend als slechtste stand-up comedian aller tijden, en schrijver van De Duivelsverzen, kreeg al veel eerder een fatwa over zich uitgesproken. Tom Holland, Britse historicus en documentairemaker, kreeg duizenden doodsbedreigingen (gericht aan hem, maar ook zijn familie!) na een uitzending waarin hij alleen maar de herkomst (!) van Mohammed besprak; let wel, hij stelde niet de historische waarheid van de islam of Mohammed ter discussie, zoals veel andere programma's en schrijvers wel met bijvoorbeeld Jezus doen.

 

Stephane Charbonnier (inmiddels dus ex-redacteur en chef van Charlie Hebdo) wilde liever staand sterven dan op zijn knieën te leven. Een uitspraak die hem de kop heeft gekost. Europa is dat geknielde stadium al bijna voorbij, we liggen al bijna op onze buik richting Mekka. Onder het mom van een halfhartige steunbetuiging, blijven de verantwoordelijke politici wegkijken. Dat is misschien ook wel het beste wat je kunt doen als je geëxecuteerd wordt. Misschien moeten we bij een volgende verkiezing eens wat meer Charbonniers kiezen, in plaats van onze huidige leiders, die een opvallend gebrek aan ruggegraat aan de dag leggen...

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer