Dierenwelzijn
2 februari 2015 | door: Herman Gallé

I had a dream: gelijkwaardigheid van mens en dier

Martin Luther King droomde over de emancipatie van de gekleurde mens. Na huidskleur, geslacht en seksuele geaardheid wordt het tijd de wereld en de dieren van het soortisme te bevrijden. Een droom?

"Niet langer het recht van de sterkste maar het belang van de zwakste zou leidend zijn"

I had a dream... Een hele mooie. Ik droomde dat de Partij voor de Dieren de absolute meerderheid had in de 2e Kamer. Dit maal niet de dictatuur van het proletariaat, zoals destijds met kameraden Marx en Lenin, maar de dictatuur van het respect en mededogen. Niet langer het recht van de sterkste maar het belang van de zwakste zou leidend zijn.

 

Minister-president Cliteur, een gezaghebbend filosoof en voorvechter van rechten voor dieren, kondigde met onmiddellijk ingang een verbod op de bio-industrie af. De honderden miljoenen dieren die hierdoor werden gered van een kommervol bestaan, werden ondergebracht in inrichtingen waar ze op een rustige, zo natuurlijk mogelijke wijze hun leven konden slijten.

 

De 'sport'visserij werd verboden, evenals de jacht, plezier- zowel als de zgn. beheersjacht. Alle eetgelegenheden werden tot vleesloze ruimte bestempeld. Wie zo nodig dode dieren wilde eten kon dat nog alleen in speciaal afgeschermde ruimtes doen waar anderen zich niet aan de aanblik van hun lijkenschennis konden storen. Slachthuizen werden gesloten. Wie vlees wilde eten moest het dier zelf – onder streng toezicht – doden.

 

Bont, in welke vorm dan ook, werd verboden evenals de military en dressuur in de paarden'sport’. Het rijden op paarden werd sowieso sterk ontmoedigd. Voor het nemen van een huisdier moest een proeve van bekwaamheid worden afgelegd. Het weghalen van kalfjes bij de moederkoe, meteen na de geboorte, werd verboden.

 

Moord was niet langer een begrip dat alleen op mensen van toepassing was. Het om het leven brengen en mishandelen van een dier werd in principe even zwaar bestraft als wanneer het een mens betrof. Dieren werden rechtssubject en kregen dus rechten. De vijf vrijheden van Brambell werden daarvoor als uitgangspunt genomen (zie hieronder¹).

 

De 4e mei was niet langer een dag waarop alleen de menselijke gevallenen in diverse gewapende conflicten werden herdacht. Ook de vele miljarden dieren die door (oorlogs)geweld, voor menselijk plezier, gewin, ontspanning, snoeplust en status het leven hadden gelaten werden in de herdenkingsplechtigheden betrokken. Openbare spijtbetuiging zou de gangbare sanctie zijn voor lieden die belangen en rechten van dieren schonden of dat mogelijk maakten. Gegadigden hiervoor werden vooral gezocht in CDA- en VVD-kringen.

 

Marianne Thieme werd minister van mededogen op een departement dat in de plaats zou komen van het ministerie waarin landbouw was ondergebracht. Boeren verloren hun status van bevoorrechte burgers. Subsidies werden afgeschaft. Een aantal politici – voornamelijk van CDA- en VVD-origine – werd onder staatstoezicht gesteld. Zij werden als kwade geniën gezien voor de propaganda van de bio-industrie.

 

Gelijkwaardigheid van mens en dier was het uitgangspunt in de samenleving en alle maatregelen en wetgeving moesten aan die standaard voldoen. Heropvoedinginstellingen zouden worden opgericht voor hen die ooit in de bio-industrie hun bestaan hadden weten te vinden. Dat gold ook voor ex-'sport'vissers, jagers en anderen die dieren zagen als inferieure wezens die hun bestaansrecht slechts vonden in de dienstbaarheid tot de mens, tot de dood er op volgde...

Met een gelukzalige glimlach werd ik wakker van de wekkerradio. Het nieuws meldde dat in Brabant een stal met 1000 varkens in vlammen was opgegaan. De varkens hadden het, op een enkele (on)gelukkige uitzondering na, niet overleefd.

I had a dream...

 

 ¹) In 1965 kreeg de commissie-Brambell opdracht van de Britse regering voorwaarden vast te  stellen waaronder dieren gehouden zouden moeten worden.

Dieren zijn vrij:

    1. van dorst, honger en onjuiste voeding;
    2. van fysiek en fysiologisch ongerief;
    3. van pijn, verwondingen en ziektes;
    4. van gst en chronische stress;
    5. om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer