Wetenschap
27 april 2015 | door: Herman Gallé

Dierproeven zijn immoreel

Waaraan ontlenen wij het recht onze gezondheid, ons leven en welzijn veilig te stellen door andere levende wezens te laten lijden en sterven?

"De menselijke ethiek beperkt zich veelal tot de eigen soort"

Op 24 april was het Wereldproefdierendag. Op deze dag wordt wereldwijd actie gevoerd tegen het leed van proefdieren in laboratoria.

 

Hoewel mensen erg wreed kunnen zijn tegen hun eigen soortgenoten – Homo homini lupus (de mens is de mens een wolf) – vinden we het testen van medicijnen, therapieën en medische behandelingen op onze eigen soortgenoten ethisch niet verantwoord. Immers veel van die testen zijn pijnlijk en/of gevaarlijk en daar mogen we mensen niet aan blootstellen, vinden we. Nee, daar nemen we liever andere dieren voor. De menselijke ethiek beperkt zich veelal tot de eigen soort. Toch begint zich een veranderende visie in de samenleving op dit onderwerp af te tekenen.

 

Tegen dierproeven komt steeds meer maatschappelijke weerstand. Afgezien van de praktische argumenten om te stoppen met dierproeven – immers de resultaten bij dieren geven slechts een beperkte indicatie hoe mensen zullen reageren - is er dus ook het ethische  aspect. De dieren waarop de proeven worden verricht zijn levende wezens die kunnen lijden, zoals ook de mens kan lijden. Daar zijn voldoende wetenschappelijke bewijzen voor. En dat heeft niets van doen met antropomorfisme, het toeschrijven van menselijke gevoelens en emoties aan dieren. Leed is universeel!

 

De vraag kan dan ook gesteld worden met welk recht wij onze gezondheid, ons welzijn en leven veilig stellen door anderen te laten lijden en sterven. Ik heb op die vraag nog nooit een bevredigend antwoord ontvangen. Wel krijg ik vaak de tegenvraag: “Ja, maar als je vrouw, kind, vader... of jezelf aan een ernstige, levensbedreigende ziekte lijdt en het enige medicijn is er een dat op dieren is getest, wat zou jij dan doen?” Antwoord: “Ik zou dat medicijn nemen, want wat er is mogen we gebruiken”. In tijden van (dreigende) oorlog en bewapening worden er vaak opzienbarende wetenschappelijke en technologische vindingen gedaan die – later - ook een vreedzame toepassing vinden. Niemand zal daardoor beweren dat oorlog en bewapening dus geëigende en acceptabele instrumenten zijn om vooruitgang te bewerkstelligen. Maar ook niemand zal weigeren gebruik te maken van wat onder die duistere omstandigheden aan nuttigs en vreedzaams is ontdekt en ontwikkeld. 

 

Dierproeven zijn immoreel. Zelfs al zou het afschaffen er van een stagnering van de medisch-wetenschappelijke ontwikkeling tot gevolg hebben, wat zeer onwaarschijnlijk is, dan nog zou dat geen excuus mogen zijn met dierproeven door te gaan. We hebben genoeg – lees: te veel – leed over de wereld gebracht. Stoppen met dierproeven!

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer