Onze voorwaarden
Neem duidelijk stelling

Onze voorwaarden

Deze voorwaarden waren van toepassing voor de opiniemakers die tussen 2011 en 2017 publiceerden op deze site.

 

Opiniestukken is een onafhankelijk platform voor opinie en debat. Open voor iedereen met een mening die het verdient gehoord, gelezen en verder verspreid te worden. Toch staat het platform alleen open...

 

  1. …voor opiniemakers. De redactie werkt niet met vaste auteurs en betaalt ook niet voor artikelen. Alle opiniemakers schrijven onder hun eigen naam en, zoals dat heet, op persoonlijke titel. Zeer frequent inzenden wordt ontmoedigd.

  2. …voor opiniemakers die in het Nederlands schrijven. Vanzelfsprekend moeten ze het Nederlands wel beheersen. Inzendingen worden slechts licht gecorrigeerd op taalgebruik.

  3.  …voor opiniemakers die het netjes houden. Beledigen, drammen, kwetsen en de wetten en algemeen heersende fatsoensnormen overschrijden doet u maar elders (of beter: niet).

  4.  …voor opiniestukken. Voor persberichten, nieuwsberichten en andere teksten die niet in één opinie zijn samen te vatten is hier dus geen plaats.

  5. ...voor opiniestukken die opiniërend zijn. Voor inzendingen die niet direct in de titel al opiniëren, is evenmin plaats.

 

Alleen als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt uw opiniestuk geplaatst. Ook onze schrijftips gelden als criteria voor plaatsing.

 

Verder staat het de redactie altijd vrij om uw opiniestuk om andere redenen te plaatsen of te weigeren. Ook kan zij uw opiniestuk zonder overleg redigeren of verwijderen, bijvoorbeeld omdat is gebleken dat het niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Over dit alles kan niet met de redactie worden gecorrespondeerd.

 

Opiniestukken bewaart uw e-mailgegevens, maar alleen om met u te kunnen corresponderen over uw inzending.

Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer