Zoek op thema
Laat u inspireren in ons archief

Onze opiniemakers

Tussen 2011 en 2017 was deze site een opstap en platform voor opiniemakers.

> Bekijk alle opiniemakers (A-Z)

Gerelateerde artikelen: Arbeidsmarkt

8 mei 2017 | Krist Pauwels, auteur / organisatiecoach / communicatiestrateeg

Authentieke verbinding is de remedie tegen hoge werkdruk

De druk die leven en werk ons opleggen, lijkt onhoudbaar. Organisaties die bewust ruimte scheppen om het gevoel van mensen een plaats te geven, creëren nieuwe perspectieven.
> Meer
1 mei 2017 | Antonie Kerstholt, senior consultant

Kwestie Keizer legt zwakke plekken toezicht pijnlijk bloot

Partijgenoten of bevriende relaties als commissaris of toezichthouder kunnen taak als werkgever en toezichtfunctie moeilijk uitoefenen. Die leggen de focus op de 3e wettelijke taak; de klankbordfunctie.
> Meer
27 april 2017 | Faical El Mourabit, derdejaars student Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Utrecht

Dit kabinet toont geen genade voor de laagopgeleiden

Ik ben nog maar 22 jaar oud maar ik maak mij nu al zorgen over mijn AOW.
> Meer
6 maart 2017 | Alexander Beunder, Columnist

Hoe Trumps soort nationalisme elites al eeuwen in het zadel houdt

Trump personificeert als geen ander de remedie van de elite tegen het klassenbewustzijn van het volk: het nationalistische idee dat burgers, staat en bedrijfsleven één gemeenschap vormen met dezelfde belangen en vijanden.
> Meer
9 februari 2017 | Louis van Overbeek

Hennie van der Most verdient dubbel aan asielzoekers

In Eefde, bij Zutphen, werkt een bont gezelschap van bijstandsgerechtigden, taakgestraften, ex-verslaafden en asielzoekers zonder loon aan het nieuwste pretpark van Hennie van de Most.
> Meer
6 februari 2017 | Eline Siersem, Student Communicatie

Flexibel studeren stimuleert zelfontplooiing

Studeren lijkt tegenwoordig alleen een bezigheid voor de elite. Zeker met het hoge bedrag dat studenten moeten ophoesten voor hun opleiding. Flexibel studeren biedt hiervoor de perfecte oplossing.
> Meer
25 januari 2017 | Henny A.J. Kreeft, Schrijver / columnist / journalist

Asscher kweekt tweespalt tussen mensen

Asschers beleid geeft mensen die hier komen werken het gevoel dat ze ‘minder waard’ zijn dan Nederlanders die hier zijn geboren.
> Meer
19 december 2016 | Bert Veenstra, (mogelijk) kandidaat Tweede Kamer voor PvdA

We moeten de Wet Werk en Zekerheid juist aanscherpen

De discussie over de flexwet is nog lang niet uitgewoed. Vindt er straks weer een verdere uitholling van het ontslagrecht plaats?
> Meer
23 november 2016 | Frederique van der Kruk en Joris Jansen

Maak werk van anoniem solliciteren

Anno 2016 zou je denken dat de vooroordelen die Nederlanders hebben op basis van afkomst de ban in zijn gedaan... niets is minder waar. Hoe we dit kunnen voorkomen? Anoniem solliciteren!
> Meer
22 november 2016 | Lieke de Groot, Student University Tilburg

Beloningsverschillen tussen man en vrouw? Dat hebben wij niet afgesproken!

Tegenwoordig is er nog steeds een beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in het werkveld. Hier moet een einde aan komen.
> Meer
21 november 2016 | Catharina Reussner en Jannie Vollenberg, Student Tilburg University

What’s wrong? WhatsAppen onder werktijd

Even snel een berichtje versturen, dat kan wel, toch? Maar waar ligt de grens? Betaalt jouw werkgever je gewoon door terwijl jij privé WhatsApp-berichten verstuurt onder werktijd?
> Meer
21 november 2016 | Kim de Jong, Initiatiefnemer Positief Links

Met Trump naar een mooiere wereld

Verandering komt wanneer mensen samen strijden voor fundamentele issues. Voor mij zijn dit: zeggenschap, culturele en economische gelijkheid en een leefwijze die past binnen de grenzen van de aarde.
> Meer
17 november 2016 | Louis van Overbeek

PvdA op weg naar de verkiezingen: dwangarbeid in bijstand moet en zal

PvdA- staatssecretaris Jetta Klijnsma wil gemeenten in strijd met haar eigen Participatiewet pressen bijstandsontvangers te verplichten tot gedwongen tewerkstelling
> Meer
5 oktober 2016 | Daan Fousert, General manager GCSL

Loonkloof kleiner door gewaagde blik topleiders

De top van het bedrijfsleven is er in salaris meer op vooruitgegaan dan de gemiddelde werknemer, meldt het CBS . Terwijl een verlaging van de topinkomens leidt tot betere eindcijfers.  
> Meer
28 september 2016 | Govert Apol, Adviseur arbeidsverhoudingen / conflictoplosser

Pesten veroorzaakt veel leed en kost veel geld

Iedereen die ermee bekend is dat er wordt gepest op de werkvloer kan en moet daartegen in actie komen. Dat geldt natuurlijk ook voor degene die wordt gepest.
> Meer
21 augustus 2016 | Louis van Overbeek

Deze ‘sportzomer’ is vooral een ‘nieuwswinter’

Nederland interesseert zich een groot deel van het jaar alleen nog maar voor sport. Mede daardoor blijven correcties op bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen lang uit.
> Meer
15 juli 2016 | Martijn Hofman, Adviseur / Analist

Inkomstenbelasting als stuurmechanisme voor economische groei is onjuist

In plaats van belasting als fout stuurmechanisme voor werkgelegenheid moeten we sturen op directe economische groei, waardoor we juist minder hoeven te werken voor ons levensonderhoud.
> Meer
10 juni 2016 | Marianne Thyssen Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit

Betere match nodig tussen vaardigheden en arbeidsmarkt

Vele werkgevers in Europa kunnen geen mensen met de juiste vaardigheden vinden voor hun vacatures. Dat terwijl 1 op 3 universitair afgestudeerden een baan heeft onder zijn of haar opleidingsniveau.
> Meer
17 mei 2016 | Ed Rutten, vrijwilliger

Structurele weeffout zorgt voor een blijvende markt onder de arbeidsmarkt

De grote meerderheid van Nederlanders heeft niet met werkloosheid te maken en kan daarom moeilijk oordelen over wat het met een mens doet. Lees daarom wat ik ervaren heb.
> Meer
3 mei 2016 | Anja de Rooy-Kolkman, Freelance juridisch adviseur

Geert-Jan Knoops en de misperceptie over vrijwilligerswerk

Dat zelfs advocaat Geert-Jan Knoops een misperceptie lijkt te hebben over vrijwilligerswerk laat zien hoe diepgeworteld de problematiek met betrekking tot onmisbaar werk is.
> Meer
19 april 2016 | Andrus Ansip, Günther Oettinger, Elżbieta Bieńkowska en Carlos Moedas, Europese Commissie

De toekomst van de Europese industrie is digitaal

Stoomkracht en elektriciteit hebben onze maatschappij en economie in het verleden veranderd. Laten we al onze krachten in Europa bundelen voor de "vierde industriële revolutie": digitalisering.
> Meer
19 april 2016 | Sybren Brands, Eigenaar KnappeKoppen

Vier weken Bali kan niet op je CV

Overheid en Universiteit willen dat je in een hoog tempo afstudeert, met excellente cijfers en tegen een lening. Omdat de er nauwelijks ruimte voor werkervaring is, lijkt de zomer de juiste periode.
> Meer
15 maart 2016 | Govert Apol, Adviseur in arbeidskwesties

Ontslag? Blijf weg bij de Kantonrechter; kies voor mediation

De Wwz zou structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid brengen. Het nieuwe ontslagrecht zou eenvoudiger, sneller en minder kostbaar worden. Deze belofte is niet uitgekomen.
> Meer
7 maart 2016 | Anja de Rooy-Kolkman, Freelance juridisch adviseur

Het dilemma van de bijstand en de participatiesamenleving

Over meer bijstandsgerechtigden en over Jan Zeeman en Erwin Miedema van Domus Magnus die winst willen halen uit ouderenzorg en gebruik maken van vrijwilligers, waardoor de winst vergroot kan worden.
> Meer
7 maart 2016 | Mathijs Koenraadt

Meer of minder Marokkanen?

Iedereen wil een beter leven. Maar wanneer we de roze bril afzetten, zien we dat bijna alle massamigratie gedwongen migratie is.
> Meer
6 december 2015 | Jeroen Vrijkorte, Software Engineer

Verzet je niet tegen vluchtelingen, verzet je tegen ongelijkheid

Vluchtelingen vergroten onze welvaart: hoe meer hoe beter. Problemen als "te weining banen" of "te weinig huizen" komen door ongelijkheid. Ongelijkheid verhelp je door anders belasting te heffen.
> Meer
4 december 2015 | L. Safar-Zade en M.B. Kinali, Studenten aan de Tilburg University

De schaduwzijde van social media op organisaties

Organisaties die het gebruik van social media op de werkvloer toelaten, lopen het risico op arbeidsproductiviteitsvermindering.
> Meer
13 november 2015 | Aart G. Broek, sociaalwetenschapper / adviseur

Bestuurders dwalen liever dan dat ze keren

We weten het antwoord al op de vraag wat er mis is gegaan bij de verschillende variaties op de verzelfstandiging van sectoren uit het publieke domein. Onderzoekscommissies zijn overbodig geworden.
> Meer
2 november 2015 | Louis van Overbeek, freelance publicist

Het cynisme van het ministerie van Sociale Zaken

Een ministerie dat zelf de grootste 'arbeidsuitbuiter' van het land is roept burgers op 'arbeidsuitbuiting' onverwijld bij de inspectie te melden.
> Meer
7 oktober 2015 | Sandra Claassen en Maria Scali, directeur FairWork, directeur SHOP

Pak mensenhandel door diplomaten stevig aan

Buitenlandse diplomaten kunnen zich in Nederland ongestraft schuldig maken aan mensenhandel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet harder optreden tegen deze schending van de mensenrechten.
> Meer
22 september 2015 | Fedde Monsma, Arbeidsmarktdeskundige en oud-cao-onderhandelaar CNV

Vakbondsvernieuwing is het einde

Terwijl vernieuwing van de vakbond broodnodig is, lukt dat niet van binnenuit. Toch zijn er kansen, zeggen arbeidsmarktdeskundigen. De vakbond heeft toekomst, maar er is nog een lange weg te gaan.
> Meer
18 september 2015 | Kim de Jong, Medewerker Netwerken CLB

Arbeidstijdverkorting, een stap op weg naar een gezonde samenleving

De tijd dat ik zonder werk zat was een van de donkerste periodes uit mijn leven. Zelfs nu, jaren later, vind ik geen woorden die recht doen aan het soms opkruipende gevoel totaal nutteloos te zijn.
> Meer
10 september 2015 | Louis van Overbeek, freelance publicist

Druk, drukker, ... dood

Onze steeds hogere arbeidsproductiviteit wordt niet aangewend voor het realiseren van meer vrije tijd, maar alleen om de productie van goederen nog verder op te voeren.
> Meer
27 augustus 2015 | Louis van Overbeek, freelance publicist

Wij van WC-eend...

De opstellers van een recent rapport over misstanden bij reïntegratietrajecten handelen uit eigenbelang, beroepsblindheid en conformisme en slagen er zo niet in de echte oorzaak van de problemen bloot te leggen.
> Meer
20 augustus 2015 | Lisa Gaster, Onderzoeksjournalist Ondernemer

What about the inbetweeners?

Bedrijven verzinnen allerhande manieren om hun werknemers gezond te houden. En niet zonder reden, het afgelopen jaar zaten er meer dan honderdduizend werknemers onder de 34 jaar langdurig ziek thuis.
> Meer
31 juli 2015 | RA de Jong

Hoe lang laten we de overheid nog graaien, draaien en blunderen?

In Nederland wordt duidelijk met twee verschillende maten gemeten. Maar de gewone burger trekt altijd aan het kortste eind. 
> Meer
27 juli 2015 | Sam van Noort, Junior docent Onderzoeksmethodologie, UvA

De claim dat TTIP zal leiden tot meer banengroei, is misleidend

Het idee dat een vrijere handel geïnitieerd door TTIP zowel leidt tot productiviteitsstijging als tot de creatie van nieuwe banen, is met elkaar in tegenspraak.
> Meer
15 juli 2015 | Charles van den Broek, schrijver en historicus

De economie is gebaseerd op een leugen

Blind vertrouwen op een hogere macht, aanbidding van hogepriesters en mensenoffers; beelden van een oude, wrede religie? Nee, de moderne visie op de economie als een soort natuurgodsdienst.
> Meer
15 juli 2015 | Saskia Keuzenkamp, Manager Effectiviteit bij Movisie

Het mag wel wat meer over de echte noden van de verzorgingsstaat gaan

Het onvermogen om onderscheid te maken tussen noden en wensen van burgers is volgens Kees Schuyt de achilleshiel geworden van de verzorgingsstaat. Zijn analyse verdient meer aandacht.
> Meer
13 juli 2015 | Geert-Jan Waasdorp en Maaike Kooter

Het gat op de arbeidsmarkt dicht je niet door te korten op de uitkering

We moeten mensen helpen met zoeken naar een baan in plaats van te korten op hun uitkeringen.  
> Meer
19 juni 2015 | Louis van Overbeek, freelance publicist

Achterhoekse goedertierenheid

In Aalten en Oude IJsselstreek hoeven bijstandsgerechtigden “maar” een half jaar gedwongen arbeid te verrichten. Maar gedwongen arbeid mag überhaupt niet!
> Meer
11 juni 2015 | Devon de Jong

Weg met de graaiers in de zorg

Terwijl er in de zorg bezuinigd moet worden, worden gekwalificeerde verpleegkundigen met hart voor de patiënt noodgedwongen wegbezuinigd.
> Meer
10 juni 2015 | Paul Berger en Ronald Stein, ondernemingsrechtjuristen

Wees alert op aanzwellend klokkenluidersgeluid

Het melden van misstanden zal populair worden. Dat is de tijdgeest. In Amerika is daar zelfs veel geld mee te verdienen. Voorkom dat de vuile was buiten wordt gehangen. Doe de was in eigen huis!
> Meer
8 juni 2015 | Scott Santens en Florie Barnhoorn, Vertaler Vereniging Basisinkomen

Arbeidersbeweging heeft het onvoorwaardelijk basisinkomen nodig

De arbeidersbeweging heeft het basisinkomen nodig, indien zij niet alleen wil overleven, maar wil floreren.
> Meer
8 juni 2015 | Govert Apol, Consultant arbeidsverhoudingen

Plagen is niet hetzelfde als pesten

Een manager die zelf mee gaat pesten is ongeschikt voor zijn taak.
> Meer
3 juni 2015 | Christine Kuiper, Adviseur Sociale innovatie

Waarom transities zonder een transformatie niet gaan werken

'Transities werken niet zonder transformatie. In plaats van bezig zijn met die transformatie, lijkt wet- en regelgeving prioriteit van sommige gemeenten', aldus Christine Kuiper van Movisie.
> Meer
24 april 2015 | Charles van den Broek, schrijver en historicus

Invoering basisinkomen is onvermijdelijk

Automatisering en uitbesteding kosten steeds meer werkgelegenheid, vervangende banen zijn er bijna niet. En als ze er zijn, betreft het laag betaald werk. Dat gaat problemen opleveren.
> Meer
16 april 2015 | Annemarie van Hinsberg, Sr. projectleider Emancipatie & Inclusie Movisie

Het signaal dat Rutte afgeeft over de rechtsstaat

Welk signaal geeft premier Rutte af over de rechtsstaat met zijn recente uitspraken? Annemarie van Hinsberg van Movisie vindt dat hij de rechtsstaat te vuur en te zwaard moet verdedigen.
> Meer
9 april 2015 | Trudy Schreuder Goedheijt, Manager van het programma Sociale zorg

Geef mensen gratis geld en ze gaan voor elkaar zorgen

Rutger Bregman betoogt dat een basisinkomen voor iedereen een recht zou moeten zijn. Het inspireerde Trudy Schreuder Goedheijt van Movisie: 'Welk effect zou gratis geld op mantelzorg kunnen hebben?'
> Meer
1 april 2015 | Kees Alders, webdesigner @Klokwerk-design, schrijver, musicus

Wie bezuinigt het best?

De overheid probeert geld te besparen door de Bijstand steeds strenger te maken. GroenLinks pleit daarentegen sinds kort juist voor een Bijstand zonder verplichtingen. Wie bezuinigt het best?
> Meer

Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer