Zoek op thema
Laat u inspireren in ons archief

Onze opiniemakers

Tussen 2011 en 2017 was deze site een opstap en platform voor opiniemakers.

> Bekijk alle opiniemakers (A-Z)

Gerelateerde artikelen: Debat

29 juni 2017 | Charles van den Broek, schrijver en historicus

Stoppen Opiniestukken.nl nadelig voor debat en vrijheid van meningsuiting

Door het stoppen van Opiniestukken.nl zullen opiniemakers steeds meer terugvallen op media waar ze voor eigen parochie preken; daardoor ontstaan echoputten van het eigen gelijk. Dat is onwenselijk.
> Meer
26 juni 2017 | Philippe Maaskant

Nederland en slavernij: geen schuld

Dat Nederlanders aan slavenhandel deelnamen, maakt "Nederland" niet schuldig. Durven we objectiever te worden of houden we stereotiepen liever in stand?
> Meer
29 mei 2017 | Yullan Oosterhof, Decoratieschilder

Inspraak is een farce

Een frustrerende ervaring met inspraak bij de gemeente met een ontluisterende conclusie: de plaatselijke politiek minacht zijn eigen meedenkende burgers.
> Meer
8 mei 2017 | ReindeR Rustema, Oprichter en beheerder van Petities.nl

Stop de handel in aandacht

Omdat Dumpert.nl vrouwen objectiveert zouden adverteerders er weg moeten blijven. Als bedrijven niet langer aandacht inkopen maar zelf verdienen, is journalistiek juist goed te financieren.
> Meer
8 mei 2017 | Niels Lievens, Leerkracht

We moeten jongeren op een rationele manier de maatschappij leren kennen

Het verzamelen van ‘onjuiste informatie’ en ‘kort-door-de-bocht denken’ vormt terug de nieuwe rage. Laten we dus die ‘wil tot kennis’ proberen te activeren bij jongeren. Laten we wat licht binnenvallen in de vaak …
> Meer
26 april 2017 | Arno Schepers en Leonoor Brok, Vennoten van Volutie

Nieuwe democratie alleen voor de uitverkoren burger

De Burgerraad is de jongste loot aan de boom van democratische vernieuwing. En opnieuw ligt grote teleurstelling op de loer. Terwijl een bewezen succesvolle innovatie binnen handbereik ligt.
> Meer
17 april 2017 | Rutger Schuil, Amerikanist en publicist

Noord-Korea heeft de beste kaarten in handen

Internationale betrekkingen kennen geen nette oplossingen. Pragmatisch beleid, hoe schrijnend ook, is vrijwel altijd de meest verstandige keuze. Zo ook met Noord-Korea
> Meer
7 maart 2017 | Constantijn Driessen, Schrijver

Stop de journalistieke verruwing

Het is droevig gesteld met het niveau van sommige media. Het aantal kijkers van platte journalistieke programma's tellende, kan men concluderen dat onfatsoenlijkheid normaal is geworden.
> Meer
27 februari 2017 | Johan Verhage, Politicoloog

RTL-debat was een schertsvertoning

Het RTL/Rode Hoed-debat was een kans voor de deelnemende partijen om aansluiting te zoeken bij de Nederlandse kiezer. Ze hebben die mogelijkheid vakkundig om zeep geholpen.
> Meer
10 februari 2017 | Dave Boots, Lamaverzorger en hobby-schrijver

Wie serieus wil debatteren, wordt al snel geblockt

Er wordt gezegd dat er te veel louter wordt geschreeuwd, te veel "toon" is, maar wie dat probeert te overstijgen, die komt van een koude kermis thuis. Ook bij hooggeschoolde GroenLinksers.
> Meer
3 februari 2017 | Max Bartels, Auteur van het boek 'Bij jezelf op de koffie'

Democratie functioneert alleen in een open sfeer

In een verslechterend politiek klimaat waar polarisatie, leugens en gedraai terrein winnen, is het de vraag of en hoe we de democratie weer los kunnen trekken. Snelle oplossingen bestaan niet, maar er is wel een uitweg....
> Meer
2 februari 2017 | Lourens J Posthumus, Filosofisch Consulent/Denkadviseur

Binnen de VVD heeft men geen kaas gegeten van integriteit

Het lijkt er op dat men binnen de VVD in de veronderstelling leeft dat integriteit een juridische kwestie is. Maar het ligt iets gecompliceerder.
> Meer
23 januari 2017 | Mart van den Busken, schrijver/filmmaker

Deze toespraak missen we in Nederland nog

Een wijs politicus die het volk weet te raken - stel je voor dat het alsnog gebeurt.
> Meer
11 januari 2017 | Marre Taal, trainer & coach

Stop met het demoniseren van politieke tegenstanders

Het is makkelijk om te luisteren naar een ander als je het grondig met elkaar eens bent. Het is pas een uitdaging om te luisteren als je hemelsbreed van elkaar verschilt.
> Meer
9 september 2016 | Dineke Koenen-Oldenwening, Docente

Verbeter de debatcultuur

Hoe debatteren we in Nederland? Met ‘Daar moet een piemel in'? Met ‘Nee, weg ermee!’ en een opgestoken middelvinger ter onderbouwing van je standpunt? Willen we die kant op of is het tij te keren?
> Meer
27 juni 2016 | Maurits Westerbeek, publicist

De rassenwaan van Quinsy Gario

Dat we niet meer, zoals vroeger, allemaal dezelfde kranten lezen, programma's kijken en beluisteren, leidt tot toenemende raciale tegenstellingen in Nederland. Ieder zijn eigen onbetwistbare waarheid.
> Meer
27 juni 2016 | Joost van der Est, ex-ondernemer in de communicatie

Het referendum in zijn huidige vorm is een onding

In theorie is het mogelijk dat 1 stem meer voor of tegen een referendumvraag kan doen slagen of sneuvelen. Ik vind dat minstens 70% van het aantal uitgebrachte stemmen voor of tegen moet zijn.
> Meer
10 juni 2016 | Jelle Schoemaker, Sporteconoom bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Geen EK voetbal is niet slecht voor onze economie, maar wel voor onze samenleving

Het EK Voetbal in Frankrijk begint en wij doen niet mee. Onze economie zal er weinig van merken, maar onze samenleving had het EK juist nu goed kunnen gebruiken.
> Meer
31 mei 2016 | Bernd Timmerman, historicus en socioloog

Postpopulisme als contrarevolutie

De tweedeling in Westerse landen is niet langer alleen gebaseerd op sociaal-economische of etnische factoren. De gematigden dreigen een derde partij te worden, die weggedrukt wordt door geschreeuw.
> Meer
29 februari 2016 | Fleur Jongepier, Drs.

Te weinig vrouwen? Bestrijd ongelijkheid niet met nog meer ongelijkheid

Willen we met het onkruid ook de wortels van seksisme uitroeien, moeten we erkennen dat dit niet een probleem is van ‘ons vrouwen’ maar van ‘ons allemaal’. En dan de vraag: hoe moet het dan wel?
> Meer
15 februari 2016 | Saskia de Jong, communicatieadviseur

Schrijf en deel kennis die klopt en logisch is

Schrijf of blog alleen als je echt iets te melden hebt. Maak relevante content die goed en aantrekkelijk is geschreven, met links die duiden.
> Meer
10 februari 2016 | Ton Wurtz, voorzitter Stichting Rokersbelangen

Tolerantie is verder weg dan ooit

Of we ooit weer dat mooie, tolerante land uit de verhalen worden, dat valt nog maar te bezien. Nederland heeft daarmee zijn onschuld, respect en rol als gidsland verloren.
> Meer
21 november 2015 | Michiel Kohne en Elisabet Dueholm Rasch, Universitair docenten, Wageningen Universiteit

Feiten over boortorens en chemicaliën maken nog geen schaliegasbeleid

Feiten over boortorens, chemicaliën en vrachtwagens maken op zichzelf geen schaliegasbeleid; dat gebeurt in het onderhandelingsproces waarin hun politieke gewicht wordt bepaald.
> Meer
12 oktober 2015 | Charles van den Broek, schrijver en historicus

Vrijheid van meningsuiting staat echte inspraak in de weg

Door het volk allerlei uitlaatkleppen te geven, en een politicus die hen lijkt te horen (Wilders), voorkomt men dat er écht iets verandert. Zulke agitprop is door geen enkel vorig systeem vertoond.
> Meer
12 september 2015 | Charles van den Broek, schrijver en historicus

Eigen volk eerst!

Wij staan, kosmopolitisch als we zijn, direct klaar om welke strijd dan ook te steunen. Zolang het maar niet de ONZE is! Want dan zijn we, in onze ogen, kleinsteeds en provinciaals. Dat is onterecht!
> Meer
10 september 2015 | Maarten Debets en Bart Westerveld

De grens bereikt!

De multi-interpretabele titel van de thema-uitzending 'De grens bereikt' schetst de verwachting van een genuanceerd rationeel beeld over de vluchtelingenproblematiek – niets was minder waar.
> Meer
4 september 2015 | Mark Franken, Informatiemedewerker bij Movisie

Niemand zit op buzzwoorden als doe-democratie te wachten

U kent ze wel: buzzwoorden als participatie of doe-democratie. Mark Franken van Movisie stelt: 'Beleidsmakers gebruiken deze begrippen te pas en te onpas, en het lijkt net of er consensus over is.'
> Meer
25 augustus 2015 | Charles van den Broek, schrijver en historicus

Zinloos geweld en discriminatie rijzen nu echt de pan uit

Met vijf man een weerloze jongen bewusteloos trappen (alleen maar omdat hij een moslim is) is geen heldendaad, maar een uiting van zinloos racisme en xenofobie.
> Meer
4 augustus 2015 | Joost van der Est, ex-ondernemer in de communicatie

In de liefde bestaat de ware niet!

Wie denkt het eigenlijk niet? De idee dat er ergens in Nederland de ware rondloopt. De perfecte levenspartner. Ik help u uit de droom. De ware bestaat niet. Het is een sprookje, pure fictie.
> Meer
27 juli 2015 | Herman Gallé

Respect of lafheid?

De tijd dat o.a. Hitler als 'bevriend staatshoofd' werd beschouwd en al te stevige kritiek op hem als belediging ván werd bestraft is naar mijn stellige overtuiging niet onze meest glorievolle periode
> Meer
20 juli 2015 | Charles van den Broek, schrijver en historicus

Respect bestaat niet

De reacties op Merkels uitspraken over het homohuwelijk tonen aan dat we helemaal geen respect hebben voor andere meningen, culturen of mensen. Alles moet zijn zoals WIJ! Alleen dan hebben we respect.
> Meer
15 juli 2015 | Saskia Keuzenkamp, Manager Effectiviteit bij Movisie

Het mag wel wat meer over de echte noden van de verzorgingsstaat gaan

Het onvermogen om onderscheid te maken tussen noden en wensen van burgers is volgens Kees Schuyt de achilleshiel geworden van de verzorgingsstaat. Zijn analyse verdient meer aandacht.
> Meer
26 januari 2015 | Jan Willems & Jonas Slaats

De grootste Westerse verwezenlijking?

Doorheen de vele opiniestukken van de laatste weken en de bijhorende verabsolutering van vrijheid van meningsuiting steken enkele bedenkelijke aspecten van ons huidige mens- en wereldbeeld de kop.
> Meer
21 januari 2015 | Nabila Anwar, student Geneeskunde

Jihad moet met de pen uitgevoerd worden tegen aanvallen van de pen

De zogenaamde moslims die de aanval pleegden op Charlie Hebdo om zogezegd de profeet van Islam te wreken, beseffen niet goed dat zij integendeel zelf de islam hebben aangevallen en de Profeet besmeurd.
> Meer
18 januari 2015 | Richard Schothans, Theoloog, opgeleid als journalist

Koran en kalasjnikovs: logisch beeld, scheve beeldvorming

Wie denkt aan terrorisme bij het horen van het woord “Islam”, steek je hand op. Wie een kalasjnikov voor zich ziet bij het lezen van het woord “jihad”, steek je hand op. Tweemaal raak? Geen wonder.
> Meer
18 januari 2015 | Walter van Dijk, Freelance schrijver

We denken voor onszelf

"We zijn solidair aan de Fransen" zei koning Willem-Alexander enkele dagen geleden. Hij zal het wel goed hebben bedoeld, maar ik krijg het idee dat we steeds meer dingen moeten denken.
> Meer
14 januari 2015 | Maurits Meijers en Julia Steenwegen, promovendus politicologie resp. studente

Terrorisme en haatzaaierij zijn twee kanten van dezelfde munt

Onze vijand is niet de Islam, onze vijanden zijn de radicalisering en het extremisme. Dus laten we de strijd aan te gaan met het ‘vingergewijs’ dat tweestrijd zaait.
> Meer
14 januari 2015 | Khalid El Jafoufi, Redacteur StampMedia

Vrijheid van meningsuiting sterker dan ooit

The Islamic Question is geen vraagstuk van moslims alléén, en de noodzakelijke voorwaarde om moslims een volwaardige rol in de publieke ruimte te gunnen is nog niet vervuld.
> Meer
12 januari 2015 | Charles van den Broek, schrijver en historicus

Kijk niet weg van het islamitische probleem

Je suis Charlie, maar hou je bek als het over moslims gaat, dat leek de boodschap tijdens de herdenkingsmarsen die tot zondag in Europa werden gehouden. Huichelachtiger kun je bijna niet worden!
> Meer
11 januari 2015 | Emile Bakker, Burger met een pen

Zonder journalistiek spiegelbeeld is de maatschappij blind

Na de aanslag in Parijs bedenken veel journalisten zich 2 keer voor ze iets publiceren dat kwetsend kan zijn. Dit veroorzaakt alleen maar meer terrorisme.
> Meer
10 januari 2015 | Ismail Eddegdag, Redacteur StampMedia

Iedereen heeft momenteel één en dezelfde vijand

Je kan en mag tegen iets zijn, maar misbruik je vrijheid alstublieft niet en onderbouw je argumenten in plaats van door ongenuanceerde inhoud te publiceren je doel voorbij te schieten.
> Meer
9 januari 2015 | Ruud Broekhuizen, Journalist

Een journalist moet altijd voorzichtig zijn

Na de aanslag in Parijs bedenken veel journalisten zich 2 keer voor ze iets publiceren dat kwetsend kan zijn. Waarom deden ze dat daarvoor dan niet? Je moet er altijd op letten of je anderen kwetst.
> Meer
9 januari 2015 | Charles van den Broek, schrijver en historicus

Altijd weer hetzelfde liedje 'heel erg, maar...'

Als men satire over religie (de islam in dit geval) afschaft, dan moet je eigenlijk elke vorm van kritiek verbieden. Want humor is niets meer of minder dan lollig bedoelde kritiek.
> Meer
8 januari 2015 | Maya Witters, Redacteur StampMedia

Ondanks alles: #JenesuispasCharlie

Niets, echt niets, kan het extreme geweld dat gisteren gepleegd is in Parijs verklaren of goedpraten. Maar laat ik proberen uit te leggen waarom ik mijzelf er niet toe kan brengen om ‘Charlie’ te zijn.
> Meer
7 januari 2015 | Gerhardt Heusinkveld

Vandaag heet ik Charlie

Onthoud goed dat alles wat ons ooit verder heeft gebracht als mensheid een kritische blik op de zaken is geweest.
> Meer
7 januari 2015 | Arne Roels, Redacteur StampMedia

Wat is volgens u het ergste dat vandaag gebeurd is?

Helaas zijn er vandaag naast de aanslag in Parijs ook enkele dingen gebeurd waarover niet wordt bericht. Gebeurtenissen van hetzelfde kaliber (of erger).
> Meer
3 januari 2015 | Taede Smedes, Filosoof, theoloog en freelance journalist

De vraag naar Gods bestaan is onbeslisbaar en uiteindelijk ook niet zo relevant

Dat er in Engeland en Amerika filosofen zijn die proberen Gods bestaan met argumenten te verdedigen, mag zo zijn. Maar so what? Waarom zouden we dit belangrijk moeten vinden?
> Meer
22 oktober 2014 | Annemarie van Gelder, Auteur

Gevoelens van dieren worden ontkend

Onder de radar lobbyen plezierjagers onze volksvertegenwoordigers om te mogen blijven schieten op weerloze dieren. Waar blijven al die mensen die zeggen tegen de plezierjacht te zijn?
> Meer
7 september 2014 | Burak Yildiz en Melisa Ersoy, studenten Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit.

Turkije altijd nummer 1?

De Turkse presidentsverkiezingen zijn gewonnen door Recep Tayyip Erdogan. Terwijl Erdogan zich druk maakt om de rechten van Palestijnen, 'vergeet' hij de minderheden in Turkije.
> Meer
29 augustus 2014 | Harry Hens, Manager Effectiviteit en vakmanschap bij Movisie

Gemeenten leggen de lat te hoog bij invoering van de Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2015 is de jeugdhulp een zaak van gemeenten. In de aanloop koesteren tal van gemeenten ambitieuze plannen. De lat ligt hoog, maar gaan gemeenten dat waarmaken? Ik heb mijn twijfels.
> Meer

Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer