Zoek op thema
Laat u inspireren in ons archief

Onze opiniemakers

Tussen 2011 en 2017 was deze site een opstap en platform voor opiniemakers.

> Bekijk alle opiniemakers (A-Z)

Gerelateerde artikelen: Vrijheid en Gelijkheid

28 juni 2017 | Aart G. Broek

Bevrijd slavernijherdenking van raciale ketenen

Emancipatie is geen kleur gebonden behoefte, maar een algemeen menselijk verlangen.
> Meer
26 juni 2017 | Philippe Maaskant

Nederland en slavernij: geen schuld

Dat Nederlanders aan slavenhandel deelnamen, maakt "Nederland" niet schuldig. Durven we objectiever te worden of houden we stereotiepen liever in stand?
> Meer
26 juni 2017 | Marija Djulabic, Accountmanager Models at Work

Lief Nederland & Amsterdam, volgens mij is het uit en dat wil ik helemaal niet

Lieve Nederlander, lieve Amsterdammer, lief Amsterdam, Ik ben bang dat we het uit moeten maken.
> Meer
22 juni 2017 | C.W. Epema, IT specialist

Kiezen tussen Windows, iOS of Android heeft geen zin

De belangen van de grote drie Amerikaanse informatie-internationals, Google, Microsoft en Apple is nu echt een bedreiging voor onze democratie. Tijd voor het democratische alternatief: open-source.
> Meer
19 juni 2017 | David Muste

Schooljuffen bepalen de toekomst van hele generaties kinderen

Het schoolniveau van allochtone kinderen wordt vaak onderschat. Hierdoor wordt de toekomst van hele generaties kinderen veel te vroeg bepaald. Ze zullen veel sneller een te laag schooladvies krijgen.
> Meer
2 juni 2017 | Peter Schouten

De politiek moet groeiende ruimtelijke ongelijkheid in Nederland bestrijden

De woningmarkt in de grote steden is oververhit, terwijl mensen buiten de Randstad zich achtergesteld voelen. De politiek kan beide problemen bestrijden met een aantrekkelijkere provincie.
> Meer
29 mei 2017 | Yullan Oosterhof, Decoratieschilder

Inspraak is een farce

Een frustrerende ervaring met inspraak bij de gemeente met een ontluisterende conclusie: de plaatselijke politiek minacht zijn eigen meedenkende burgers.
> Meer
23 mei 2017 | Brandon Pakker, Filosoof

Neutrale uitstraling politieagent biedt schijnneutraliteit

Een neutrale uitstraling van de politieagent garandeert niet dat onzichtbare persoonlijke (levens)overtuigingen geen negatieve invloed hebben op zijn functioneren. Laat diens handelen bepalend zijn.
> Meer
8 mei 2017 | Niels Lievens, Leerkracht

We moeten jongeren op een rationele manier de maatschappij leren kennen

Het verzamelen van ‘onjuiste informatie’ en ‘kort-door-de-bocht denken’ vormt terug de nieuwe rage. Laten we dus die ‘wil tot kennis’ proberen te activeren bij jongeren. Laten we wat licht binnenvallen in de vaak …
> Meer
28 april 2017 | Judith Houben, rechercheur

Verjaring moord onmenselijk

Sinds 2006 kunnen moorden in Nederland niet meer verjaren. Maar dat geldt niet voor moorden die vóór 1988 zijn gepleegd. Nabestaanden vinden dit onbegrijpelijk en terecht, dit kan niet.
> Meer
25 april 2017 | Dick Bierman

Schandalige overheveling van vermogen naar huizenbezitters in Amsterdam

De aangekondigde verandering in het erfpachtstelsel in Amsterdam heeft ongeveer 1000 huis-eigenaren zich doen organiseren om met veel misbaar en lawaai te stellen dat het aangekondigde stelsel veel te duur is.
> Meer
14 april 2017 | Ruud van Gessel, live stream strategist

Periscope is een gamechanger

Geen politiek oordeel in dit opniestuk over de gebeurtenissen een paar weken geleden in Rotterdam. Wel de doorbraak van Periscope als alternatieve nieuwsprovider buiten de reguliere media om.
> Meer
5 april 2017 | Dannie Klompsma, Vader

Niet alleen joden en christenen hebben de Nederlandse traditie gevormd

Waarom wordt de Nederlandse traditie zo verbonden met de joodse en christelijke religies? Er zijn meer vormende levensvisies die mede aan de basis hebben gestaan van de Nederlandse traditie.
> Meer
21 maart 2017 | Jef Cauwenberghs

De eeuwige allochtoon

“Waarom blijven we inconsequent vasthouden aan het woord allochtoon”, vraagt Jef Cauwenberghs (22) zich af.
> Meer
21 maart 2017 | Mohamed Barrie

Wen er maar aan: ik ben jouw neger niet meer

Mohamed Barrie (25) houdt er niet van om ‘neger’ genoemd te worden. Er is veel onwetendheid, zowel bij wit en zwart, over de geschiedenis en de betekenis die het woord met zich meedraagt.
> Meer
21 maart 2017 | Ton Wurtz, Voorzitter Stichting Rokersbelangen

Betutteling van de Spar en de Radboud Universiteit in Nijmegen

Dat de Spar voor iedereen toegankelijk is, spreekt boekdelen. Daar past zeker geen betutteling bij.
> Meer
17 maart 2017 | Jelle Schildkamp

Bedankt voor het stemmen. En nu?

De democratie leeft, zo was te zien op 15 maart. Hopelijk blijft al die betrokkenheid van het volk ook ná 15 maart een beetje leven. Want democratie is zoveel meer dan een stembiljet invullen!
> Meer
8 maart 2017 | Brandon Pakker, Filosoof

Waarom identiteitspolitiek onhoudbaar en potentieel gevaarlijk is

Het idee dat er zoiets is als een statische en homogene Nederlandse identiteit, is onhoudbaar. Een dergelijk begrip veronderstelt een natuurlijk fundament dat niet bestaat.
> Meer
6 maart 2017 | Alexander Beunder, Columnist

Hoe Trumps soort nationalisme elites al eeuwen in het zadel houdt

Trump personificeert als geen ander de remedie van de elite tegen het klassenbewustzijn van het volk: het nationalistische idee dat burgers, staat en bedrijfsleven één gemeenschap vormen met dezelfde belangen en vijanden.
> Meer
27 februari 2017 | Bart Sweers

Nederland polariseert enorm door het asielbeleid

Het asielbeleid is niet transparant, daar moet iets aan gebeuren en alle partijen hebben een eigen idee. We moeten voor 15 maart uit zien te vinden welke partij dit probleem het slimst oplost.
> Meer
16 februari 2017 | ReindeR Rustema, democratie-activist, meneer petities

Raad van State negeert Artikel 1 van de Grondwet

De teneur over de voordracht van Teeven bij de Raad van State is dat politici daar niet over gaan. Maar dat doen ze wel degelijk.
> Meer
14 februari 2017 | Henny A.J. Kreeft, Schrijver / columnist / journalist

Je bent dus een terrorist als je de democratie ondersteunt

Partijen die aan de macht komen, maar die niet passen binnen de ‘westerse’ normen en waarden, krijgen geen steun van het Westen en zeker geen financiële steun. Maar ook die uitslag moet gerespecteerd worden.
> Meer
14 februari 2017 | GM van van Duin, schrijver

Nee Mark, het gaat helemaal niet goed in Nederland

Dag Mark, je hebt ons een brief geschreven die in alle kranten terechtkwam. Je wilt iedereen een hand kunnen geven. Wij hebben dan wel een groot aantal vragen voor je, Mark.
> Meer
6 februari 2017 | Henny A.J. Kreeft, Schrijver / columnist / journalist

Christelijk-fundamentalistische aanval van SGP op de Islam

Volgens mij is Kees van der Staaij vers 7.2 van Mattheüs 7 vergeten: “En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?”
> Meer
3 februari 2017 | Max Bartels, Auteur van het boek 'Bij jezelf op de koffie'

Democratie functioneert alleen in een open sfeer

In een verslechterend politiek klimaat waar polarisatie, leugens en gedraai terrein winnen, is het de vraag of en hoe we de democratie weer los kunnen trekken. Snelle oplossingen bestaan niet, maar er is wel een uitweg....
> Meer
2 februari 2017 | Lourens J Posthumus, Filosofisch Consulent/Denkadviseur

Binnen de VVD heeft men geen kaas gegeten van integriteit

Het lijkt er op dat men binnen de VVD in de veronderstelling leeft dat integriteit een juridische kwestie is. Maar het ligt iets gecompliceerder.
> Meer
1 februari 2017 | Henny A.J. Kreeft, Schrijver / columnist / journalist

Belangrijkste punt van populisten is gebaseerd op leugens en koude lucht

Wilders heeft uit zijn duim gezogen dat de meeste terroristische aanslagen door moslims worden uitgevoerd. De tweede leugen is dat moslims een gevaar zijn voor de maatschappij.
> Meer
31 januari 2017 | Jannet Vaessen, directeur WOMEN Inc.

Trump heeft een punt: de media zijn niet neutraal 

Het wordt tijd dat mediamakers het controleren op onbewuste vooroordelen tot een cruciaal onderdeel van de journalistieke gereedschapskist maken. Het wordt tijd voor een ‘bias-check’ .
> Meer
26 januari 2017 | Jef Cauwenberghs

Feminisme zonder masculinisme is een doodlopend straatje

Mannen en vrouwen overal ter wereld trokken afgelopen weekend de straten op voor gendergelijkheid. De vraag daarnaar is echter geen exclusief feministisch verhaal maar een zeil waaraan langs twee kanten getrokken moet worden.
> Meer
25 januari 2017 | Henny A.J. Kreeft, Schrijver / columnist / journalist

Asscher kweekt tweespalt tussen mensen

Asschers beleid geeft mensen die hier komen werken het gevoel dat ze ‘minder waard’ zijn dan Nederlanders die hier zijn geboren.
> Meer
15 december 2016 | Madou Haberkorn, Student

Stop met je zo op onze landgrens te focussen: wij leven in een globale wereld

De reacties op de huidige vluchtelingeninstroom getuigen vaak van bitter weinig solidariteit, inlevingsvermogen en menselijkheid. Door de zaken wat in perspectief te stellen kom je misschien wel tot een andere mening, probeer het eens.
> Meer
14 december 2016 | Remco Wel, Schrijver van frictie

Meer of minder Turken in Nederland?

Hoe cultuurverschillen ons bij elkaar brengen.
> Meer
6 december 2016 | Léontine van Geffen-Lamers, Fotograaf

Maak van slavenmeisjes PowerVrouwen

Laten we samen onze verantwoordelijkheid nemen, en meisjes die als slaven leven redden uit die hel.
> Meer
5 december 2016 | Henny A.J. Kreeft, schrijver / columnist / journalist

Asielbeleid VVD is hypocriet

Het asielbeleid van de VVD is achterhaald. Het wordt tijd dat de menselijke maat in het asielbeleid wordt ingevoerd, rekening houdend met de aanvrager.
> Meer
3 december 2016 | Mignon D. van Halderen, Lector Fontys Hogeschool Communicatie Eindhoven

Zwarte Piet blijft nog wel even

Ons beeld over Zwarte Piet is aan het verschuiven. Maar dat betekent nog niet dat Zwarte Piet snel zal verdwijnen. Integendeel, betoogt Mignon van Halderen, lector aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven.
> Meer
28 november 2016 | Paul Voestermans, Cultuurpsycholoog

Identiteit is hot, maar daardoor een heet hangijzer

We bekommeren ons om identiteit en willen dat die behouden blijft tegen alle bestaande verschillen in. Dat bevordert alleen maar de politiek van verdeel en heers. Echte problemen verdwijnen uit zicht.
> Meer
23 november 2016 | Frederique van der Kruk en Joris Jansen

Maak werk van anoniem solliciteren

Anno 2016 zou je denken dat de vooroordelen die Nederlanders hebben op basis van afkomst de ban in zijn gedaan... niets is minder waar. Hoe we dit kunnen voorkomen? Anoniem solliciteren!
> Meer
23 november 2016 | Maurits Westerbeek, publicist

Voor welk probleem is de roetveegpiet een oplossing?

Dat Zwarte Piet plaatsmaakt voor Roetveegpiet en zijn veelkleurige maatjes is in de ogen van optimisten een stap vooruit in de strijd tegen racisme. Maar schijn bedriegt!
> Meer
22 november 2016 | Lieke de Groot, Student University Tilburg

Beloningsverschillen tussen man en vrouw? Dat hebben wij niet afgesproken!

Tegenwoordig is er nog steeds een beloningsverschil tussen mannen en vrouwen in het werkveld. Hier moet een einde aan komen.
> Meer
14 november 2016 | Aart G. Broek

Verdraagzaamheid is een krachtsinspanning

Wanneer tolerantie iets betekent, dan is dat het verdragen van uitingen die je om enigerlei reden tegen de borst stuiten.
> Meer
14 november 2016 | Nick Mertens

Zwarte Piet moet blijven

Ik kan het niet meer opbrengen om altijd maar te proberen denken dat wij ons niet genoeg aanpassen aan anderen...
> Meer
7 november 2016 | Robin Leydsman, Student HBO

Multiculturele hulp is onmisbaar binnen een multiculturele samenleving

Als multiculturele samenleving weten veel van verschillende culturen af, maar hoeveel weten we nou eigenlijk van de kijk op psychische zorg van mensen binnen andere culturen?
> Meer
25 oktober 2016 | Rebecca Hagens

Zwarte Piet is niet racistisch!

Terwijl Sinterklaas nog niet eens in aantocht is, is de sfeer alweer om te snijden. Dat moet nu maar eens afgelopen zijn. Moge het van de daken worden geschreeuwd: Zwarte Piet is niet racistisch.
> Meer
19 oktober 2016 | Louis van Overbeek

'Voltooid leven': wordt de neoliberale beker tot op de bodem geleegd?

De Nederlandse overheid vindt ouderenzorg te duur, breekt die resoluut af en propageert euthanasie als de ultieme vorm van waardige zelfbeschikking.
> Meer
18 oktober 2016 | Marre Taal, trainer & coach

Het wordt hoog tijd dat de overheid meer naar de bevolking luistert

Burgers zijn tegenwoordig goed geïnformeerd. Een referendum verstoort niet, maar helpt in een afwegingsproces.
> Meer
8 oktober 2016 | Brandon Pakker, Filosoof

Roetveegpiet doet geen afbreuk aan de waarde van het sinterklaasfeest

Dat het sinterklaasfeest een lange traditie heeft lijkt onbetwistbaar. Maar het idee dat dit gegeven op zichzelf een morele rechtvaardigingsgrond voor het behoud ervan zou kunnen bieden, is oppervlakkig en onjuist.
> Meer
28 september 2016 | Martijn Vennik, Werkzoekend

Vrijheid en recht

Laten we de rechten weer los zien van onze persoonlijke vrijheden; dan komen er weer mogelijkheden om de stabiliteit te garanderen zonder de vrijheden van èèn enkel individu in te perken.  
> Meer
12 september 2016 | Brandon Pakker, Filosoof

Waarom culturen wel degelijk ongelijkwaardig genoemd mogen worden

In een tijd waarin termen als islamofobie en racisme misbruikt worden om elke vorm van kritiek op de ideologie teniet te doen, is het wachten tot deze pijlen ook op Schippers’ betoog worden gericht.
> Meer
29 augustus 2016 | Henk Strating

Boerkiniverbod is juist gevolg van scheiding kerk en staat

Het boerkiniverbod heeft velen verbaasd. Dat is opmerkelijk, want het is een gevolg van de scheiding van kerk en staat in West-Europa. Toch is het de vraag of het niet tot een heilloze weg leidt.
> Meer
22 augustus 2016 | Dannie Klompsma

Boerkini’s, een Europese fascinatie?

Waarom het boerkiniverbod symbool-politiek is van een overheid die ook niet meer weet wat te doen. Daarnaast is het een populistische uiting van West-Europese frustratie met religie in het algemeen.
> Meer

Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer