Zoek op thema
Laat u inspireren in ons archief

Onze opiniemakers

Tussen 2011 en 2017 was deze site een opstap en platform voor opiniemakers.

> Bekijk alle opiniemakers (A-Z)

Gerelateerde artikelen: Wetenschap

21 maart 2017 | Ton Wurtz, Voorzitter Stichting Rokersbelangen

Betutteling van de Spar en de Radboud Universiteit in Nijmegen

Dat de Spar voor iedereen toegankelijk is, spreekt boekdelen. Daar past zeker geen betutteling bij.
> Meer
8 januari 2017 | Josha Zwaan, schrijver en schrijfdocent

Paniek zaaien over antidepressiva helpt niet

Antidepressiva zijn nutteloos en schadelijk. De stelligheid van het artikel in de Trouw van zaterdag 17 december suggereert dat mensen zoals ik zich laten bedriegen door huisartsen en psychiaters.
> Meer
8 december 2016 | Paul de Krom, CEO TNO

Publiek-private samenwerking voorwaarde voor groei en ontwikkeling

Nederland is al lange tijd goed in samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van innovatie. We zijn er zelfs beter in dan onze buurlanden. Maar die positie is in gevaar.
> Meer
3 december 2016 | Mignon D. van Halderen, Lector Fontys Hogeschool Communicatie Eindhoven

Zwarte Piet blijft nog wel even

Ons beeld over Zwarte Piet is aan het verschuiven. Maar dat betekent nog niet dat Zwarte Piet snel zal verdwijnen. Integendeel, betoogt Mignon van Halderen, lector aan de Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven.
> Meer
4 november 2016 | Kim Jap Tjoen San, Psycholoog en Growth Hacker bij KnappeKoppen

Dag ontwikkeling, hallo studiedruk, bedankt overheid en universiteit!

Lachen die studieschuld en langstudeerboetes. Zo snel mogelijk afstuderen is het gevolg. Straks heb je opeens je diploma: en dan? Weet je wel wat je wilt gaan worden, zonder ervaring?
> Meer
2 november 2016 | Kirsten Kooij

Klonen is waanzin

Hoewel het nog niet is toegestaan om dieren te klonen in Nederland, is het eerste gekloonde Nederlandse huisdier een feit. Het experiment van hond Pipo de Kloon heeft veel tongen losgemaakt. Terecht.
> Meer
6 oktober 2016 | Arno Schepers en Leonoor Brok, Vennoten van Volutie

De docent moet een procesbegeleider zijn

Het onderwijs democratiseert. Studenten consumeren niet langer powerpointsheetkennis. Hoorcolleges moeten worden omgevormd tot actieve vakbijeenkomsten. Wat wordt de rol van de docent?
> Meer
4 oktober 2016 | Jasper Smit, Student Sociale Geografie, Universiteit Utrecht

Niet het Engels, maar de didactiek is het probleem op universiteiten

Op Nederlandse universiteiten is er bij een grote groep docenten een gebrek aan didactisch vermogen, dit moet worden opgelost.
> Meer
30 september 2016 | Ruben van Dijken, Student

Bussemaker gaat weer met het onderwijs experimenteren

Vrijdag 30 september maakte minister Bussemaker van Onderwijs bekend dat ze een experiment wil opzetten waarin studenten hun opleiding per studiepunt kunnen betalen in plaats van per collegejaar.
> Meer
4 juli 2016 | Martijn Rolloos, Postdoc

De noodzaak van Frankenstein-voedsel

Angst redt levens, maar kost ook levens. Daarom moet de ratio regeren over angst. In het GMO-debat wil dit laatste steeds maar niet lukken.
> Meer
25 februari 2016 | Ferry Koster en Martin van der Gaag

Laat wetenschappers écht aan het woord

Let op onze woorden. Over een paar weken staan de kranten weer eens vol met kreten als “doorgeslagen rendementsdenken” en “ongekende werkdruk onder wetenschappelijk personeel”.
> Meer
18 februari 2016 | Ton Wurtz, voorzitter Stichting Rokersbelangen

Anti-rookactivisten vliegen uit de bocht

Strijden tegen jeugdroken is lovenswaardig, maar niet zoals SEO Economisch Onderzoek doet.
> Meer
29 oktober 2015 | Tamara Straatman, NLP Quality of Life Coach

Anti-depressiva zijn géén oplossing voor depressiviteit, maar symptoombestrijding

Ik heb mijn depressiviteit succesvol overwonnen door mijn pijn te verlichten met de zelf-liefde- methode. Ik kwam, ik zag en ik overwon!
> Meer
6 oktober 2015 | Ton Wurtz, voorzitter Stichting Rokersbelangen

CAN misbruikt statistieken CBS

Met het verwijzen naar statistieken, zoals het CAN doet, kun je zo ongeveer iedereen alles doen geloven, een techniek die CAN als geen ander beheerst.
> Meer
21 september 2015 | Ton Wurtz, voorzitter Stichting Rokersbelangen

Duidelijkheid voor de E-sigaret en zijn gebruiker

De populaire E-sigaret concurreert naar de zin van de farmaceutische industrie te veel met hun “stoppen-met-roken-producten” zoals Nicorette kauwgum, nicotinepleisters en andere producten die de mensen van het roken van tabak zouden moet…
> Meer
13 september 2015 | Hans Sluijter

Grootschalige evaluatie ontwikkelingshulp beweert zonder te bewijzen

In het MFSII-evaluatierapport beweert hoogleraar Wiebe Bijker zonder te bewijzen en daarmee is het onderzoek alles behalve wetenschappelijk. Het is een gemiste kans en dat is doodzonde.
> Meer
13 september 2015 | Frank Boerhave, Internationaal Hulpverlener (2001-2013)

De onmacht van ontwikkelings-samenwerking

De Nederlandse ontwikkelingsorganisaties leveren uitstekend werk, aldus een rapport van NWO/WOTRO. De vraag is of er voldoende concrete resultaten zijn om die goede beoordeling te rechtvaardigen.
> Meer
3 september 2015 | ton wurtz, voorzitter Stichting Rokersbelangen

Veel medisch onderzoek kan in de prullenbak

Veel wetenschappelijk onderzoek is beschamend en getuigt van een borreltafelwijsheid.
> Meer
1 september 2015 | Charles van den Broek, schrijver en historicus

Hawkings angst voor ontwikkelingen is vreemd en hypocriet

De angst voor techniek is van alle tijden; volgens boeren in de 19e eeuw werd de melk zuur door voorbijrijdende treinen. Maar dat wetenschappers nu waarschuwen voor vooruitgang, is gewoon hypocriet.
> Meer
27 augustus 2015 | Louis van Overbeek, freelance publicist

Wij van WC-eend...

De opstellers van een recent rapport over misstanden bij reïntegratietrajecten handelen uit eigenbelang, beroepsblindheid en conformisme en slagen er zo niet in de echte oorzaak van de problemen bloot te leggen.
> Meer
26 augustus 2015 | Mischa Verheijden, Zelfstandig content strateeg en web copywriter

Waarom Paul Krugman het mis heeft dat technologische revolutie overroepen is

Stellingname Nobelprijswinnend econoom Paul Krugman dat technologische revolutie overroepen is, maakt hem econoom van de oude orde. Mischa Verheijden legt uit waarom.
> Meer
6 juli 2015 | Anja de Rooy-Kolkman, Freelance juridisch adviseur

Woningnood in Bussum leidt tot boeiende politiek

Alsof Nyenrode tegenwoordig Zweinstein is tovert daaraan verbonden hooggeleerde voor sjoemelende burgemeester Heijman een constructie in elkaar.
> Meer
19 juni 2015 | Paul Delfgaauw, Redacteur blog VanGodenEnMensen

Hoe God verdwijnt uit religiewetenschap en theologie

Het wordt not done over God te theologiseren; je debatteert slechts over religie, dat ‘iets is dat mensen doen’. God verdwijnt niet alleen uit Jorwerd, maar wordt van de universiteit gestuurd.
> Meer
3 juni 2015 | Lisanne 't Jong, Student Toegepaste Psychologie, Hogeschool Leiden

Elke leugen kan doorzien worden

Iedereen heeft van jongs af aan geleerd om leugens te gebruiken en is er in getraind om deze te verbergen. Toch is het mogelijk om elke leugen die verteld wordt te doorzien.
> Meer
2 juni 2015 | Daan Diederiks, Freelance journalist/ docent geschiedenis

Technici en wetenschappers monddood bij Fyra en klimaatopwarming

Het Fyra-debacle en het klimaatdebat in de Amerikaanse Senaat hebben met elkaar gemeen dat wetenschappers en technici niet serieus worden genomen. De publieke opinie regeert, met ongewenste uitkomsten.
> Meer
14 mei 2015 | Charles van den Broek, schrijver en historicus

Religie is geen terreur, mensen zijn dat

De religie is al tientallen jaren de kop van jut. Atheïstische aanvallen volgen elkaar in snel tempo op. Toch worden daar meestal de verkeerde redeneringen bij gevolgd. Dat is jammer.
> Meer
11 mei 2015 | Jarno de Snoo, Student Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden

Religie is terrorisme

Religie is terrorisme. Mijn verblijf en ervaringen als marinier in Irak en meer nog in Afghanistan heeft me aan het denken gezet over de gevolgen van het geloof. De conclusie is dat geloof en terrorisme onlosmakelijk verbonden zijn.
> Meer
27 april 2015 | Herman Gallé

Dierproeven zijn immoreel

Waaraan ontlenen wij het recht onze gezondheid, ons leven en welzijn veilig te stellen door andere levende wezens te laten lijden en sterven?
> Meer
5 januari 2015 | David Rustemeijer, Student / Ondernemer

Studerende ondernemer krijgt geen kans

Ondernemen en studeren tegelijk? In Nederland is dat een vrijwel onmogelijke onderneming. Waarom gelden er privileges voor studerende topsporters, maar niet voor studerende ondernemers?
> Meer
17 november 2014 | Dave Boots, Lamaverzorger en geïnteresseerd in het oude Egypte

De farao's verdienen meer dan bagatellisatie en marges van vier eeuwen

Maak een foutje over de sixties, WOII, Israël-Palestina of het kabinet-Huppeldepup van na de oorlog en menigeen valt over je heen, maar bega een egyptologische blunder en het blijft stil. Muisstil.
> Meer
7 november 2014 | Paul Voestermans, emeritus UHD cultuurpsychologie

Weg met cultuur als verklarend concept

Politicologen en journalisten schermen met cultuur. Steeds maar weer dat: "het is de cultuur van... (en vul dan maar in). Dat is ronduit onproductief en mist de identificatie van de echte boosdoeners.
> Meer
18 september 2014 | Brechtje Walburgh Schmidt, Adviseur sociale innovatie Movisie

Sociale technologie: sunny side up!

Droomt u ook wel eens van de toekomst? Door alle ontwikkelingen op technologisch gebied ben ik reuze benieuwd waar we in het sociaal domein uitkomen. Ik ben alvast positief gestemd.
> Meer
15 september 2014 | Leo de Galan, oud-hoogleraar analytische scheikunde TU Delft

Wie controleert onze schoolboeken?

Na lezing van een hoofdstuk uit een natuurkundeboek voor 3 VWO vraag ik mij af wie er in Nederland toeziet op de kwaliteit van het lesmateriaal dat de scholen gebruiken.
> Meer
13 maart 2014 | Ronald Jas, Adviseur en trainer wetenschapscommunicatie

Wetenschap moet de dialoog met het publiek aangaan

In discussies over gezondheid en veiligheid lijken burgers steeds minder te vertrouwen op wetenschappelijke inzichten. Klopt dat ook, of moeten wetenschappers gewoon anders communiceren met burgers?
> Meer
6 februari 2014 | Jan Ramakers, em. klinisch chemicus

Geneeskunde, behandel de oorzaak van aandoeningen

De medische wetenschap bevindt zich op dood spoor als gevolg van farmacologisch- en symptoomgericht denken voor vrijwel alle aandoeningen. Nieuwe biochemische theorieën liggen klaar….
> Meer
17 januari 2014 | Paul Delfgaauw, Redacteur blog VanGodenEnMensen

‘God is aanwijsbaar’ – Wijs maar aan dan!

Geloven zit in de geest, maar in de stof blijkt God (nog) niet te bestaan.
> Meer
11 november 2013 | Paul Voestermans

Wetenschap wijkt al veel langer af van het rechte pad

Niet alleen de individuele verkeerd gemotiveerde wetenschapper maar ook de groep waarin de praktijken worden geijkt, moet worden gekritiseerd. Wetenschap wijkt al veel langer af van het rechte pad.
> Meer
11 oktober 2013 | Rabin Gangadin, onderzoeker vrijheid van meningsuiting

Rechtsgeleerdheid moet uit de universiteit

Vergelijk het lot van rechtenstudenten eens met degenen die zware exacte studies achter de rug hebben en daarna blij mogen zijn wanneer ze een baan als leraar in een exact vak op een school krijgen.
> Meer
30 augustus 2013 | Kathleen Dupont, General Manager USG Engineering

Latijn hoort thuis in de domeinrichting wetenschap en techniek

De Ingenieursbarometer staat in het rood. Die schaarste ontstaat bij de 18-jarigen die een studiekeuze moeten maken. Te veel van hen komen tijdens hun schoolloopbaan niet in contact met techniek.
> Meer
19 augustus 2013 | Peter-Jan Mol, adviseur gezond werken

Dynamisch werken is goed voor de gezondheid

Paul Rosenmöller is zijn politieke handigheid nog niet kwijt. Zijn pleidooi voor een CAO-bemoeienis met leefstijl heeft stof opgewaaid. Dit stof moet nu blijven dwarrelen door vaker bewegende werknemers.
> Meer
21 mei 2013 | Luc Colemont, MDL-arts en medeoprichter vzw Stop Darmkanker

Is darmkanker niet 'sexy' genoeg?

Als je de vijand niet kent, kan je nooit de oorlog winnen. Zeker als die vijand darmkanker heet, een sluipmoordenaar die dagelijks 5 Vlamingen en 8 Nederlanders treft !
> Meer
17 mei 2013 | Noud Janssen, Voorzitter LLTB

Wij willen de beste boeren blijven

De Nederlandse agrarische sector behoort tot de beste van de wereld. Die positie willen wij boeren graag behouden. De beste zijn en de beste blijven! 
> Meer
26 maart 2013 | Wout Schafraet, Voorzitter Comac Antwerpen

CEO’s en bankiers achter de schermen bij Universiteit Antwerpen

Wie dacht dat de Universiteit Antwerpen (UA) zich ver hield van inmenging door privébedrijven om onafhankelijk onderwijs en onderzoek te kunnen verzekeren, zit er jammer genoeg ver naast.
> Meer
25 maart 2013 | Vincent de Haan, Student rechten, psychologie en wijsbegeerte

Hoe een schrijver over geloof en wetenschap acht fouten maakt

Vorige week schreef Charles van den Broek een artikel waarin hij betoogt dat geloof een plaats kan hebben in de wetenschap . Helaas maakte hij in het artikel enkele fouten. Ik wijs ze graag voor u aan.
> Meer
18 maart 2013 | Charles van den Broek, Schrijver en historicus

Wetenschap versus geloof leidt tot kapitaalvernietiging

Als atheïstische academici doorgaan met het uitsluiten van andersdenkenden, zal dat de wetenschap eerder schaden dan vooruithelpen.
> Meer
18 februari 2013 | Jeroen Laemers, blogger Sargasso

Milton Friedman keek in een glazen bol

De ideeën van Milton Friedman hebben veel invloed gehad. Terwijl hij de neiging had economische theorieën te beschouwen als een glazen bol waarvan de onderliggende werking hem niet interesseerde.
> Meer
2 december 2012 | Lieke Meertens, Freelance journalist

Er is een toverwoord om fraude tegen te gaan

Fraude op universiteiten en zelfverrijking op onderwijsinstellingen: hoe lossen we dat op? Controle lijkt het toverwoord te zijn. Maar dat is het niet. Het draait allemaal om innerlijke waarden.
> Meer
20 november 2012 | Anja Hiddinga, verbonden aan de afdeling sociologie en antropologie van de Universiteit van Amsterdam

Gebarentaal mag niet terug in het verdomhoekje

We mogen dove kinderen niet de kans ontnemen om deze volkomen en rijke taal te leren. Dat sommigen deze tweetaligheid ter discussie stellen is een bedreiging voor een volwaardig leven van dove mensen.
> Meer
30 oktober 2012 | Hein van Lieshout, historicus van de internationale betrekkingen

Historici moeten een grotere rol opeisen in het debat

Historici moeten hun ivoren torens verlaten en gedurfder methodes, ontleend aan de sociale wetenschappen, gebruiken in hun onderzoek.
> Meer
5 juli 2012 | Eva Barneveld, politicoloog

Wilders vs Wetenschap

Er is maar weinig dat blijvende betekenis heeft. De ijzeren wetten van de natuur, dat zijn blijvertjes. Politieke bewegingen, zeker als die niet om de inhoud maar om de persoon draaien, zijn dat niet.
> Meer

Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer